The Return of Godzilla - Cast

The Return of Godzilla Movie Poster
Hiroshi Koizumi

Hiroshi Koizumi

as Shoichi Tsukioka


Takashi Shimura

Takashi Shimura

as Kyohei Yamane-hakase


Minoru Chiaki

Minoru Chiaki

as Kôji Kobayashi


Yoshio Tsuchiya

Yoshio Tsuchiya

as Tajima


Setsuko Wakayama

Setsuko Wakayama

as Hidemi Yamaji


Seijiro Onda

Seijiro Onda

as Captain Terasawa of Osaka Defense Corps


Sonosuke Sawamura

Sonosuke Sawamura

as Hokkaido Branch Manager Shingo Shibeki


Masao Shimizu

Masao Shimizu

as Zoologist Dr. Tadokoro


Change Location