When Marnie Was There (Subtitled) - Cast

When Marnie Was There (Subtitled) Movie Poster
Sara Takatsuki

Sara Takatsuki


Kasumi Arimura

Kasumi Arimura


Nanako Matsushima

Nanako Matsushima


Susumu Terajima

Susumu Terajima


Toshie Negishi

Toshie Negishi


Hitomi Kuroki

Hitomi Kuroki


Kazuko Yoshiyuki

Kazuko Yoshiyuki


Ryôko Moriyama

Ryôko Moriyama


Change Location