Weathering with You - Cast

Weathering with You Movie Poster
Kotaro Daigo

Kotaro Daigo

as Hodaka Morishima


Nana Mori

Nana Mori

as Hina Amano


Tsubasa Honda

Tsubasa Honda

as Natsumi


Sakura Kiryu

Sakura Kiryu

as Nagisa Amano


Sei Hiraizmi

Sei Hiraizmi

as Yasui


Yuki Kaji

Yuki Kaji

as Takai


Chieko Baisho

Chieko Baisho

as Tomi


Shun Oguri

Shun Oguri

as Keisuke Suga


Change Location