We Are Little Zombies (Wî â Ritoru Zonbîzu) - Cast

We Are Little Zombies (Wî â Ritoru Zonbîzu) Movie Poster
Mondo Okumura

Mondo Okumura

as Takemura


Satoshi Mizuno

Satoshi Mizuno

as Ishi


Sena Nakajima

Sena Nakajima

as Ikuko


Masaaki Akahori

Masaaki Akahori


Change Location