Way of the Dragon - Cast

Bruce Lee

Bruce Lee

as Tang Lung


Chuck Norris

as Colt


Nora Miao

Nora Miao

as Chen Ching Hua


Ping Wei

Ping Wei

as Ho


Chung-Hsin Huang

Chung-Hsin Huang

as 'Uncle' Wang


Robert Wall

Robert Wall

as Fred


Di Chin

Di Chin

as Ah Quen


Tony Liu

Tony Liu

as Tony


Unicorn Chan

Unicorn Chan

as Jimmy


Change Location