The Yakuza Papers: Battles Without Honor and Humanity - Cast

The Yakuza Papers: Battles Without Honor and Humanity Movie Poster
Bunta Sugawara

Bunta Sugawara

as Shozo Hirono


Hiroki Matsukata

Hiroki Matsukata

as Tetsuya Sakai


Tatsuo Umemiya

Tatsuo Umemiya

as Hiroshi Wakasugi


Tsunehiko Watase

Tsunehiko Watase

as Toshio Arita


Nobuo Kaneko

Nobuo Kaneko

as Yamamori


Gorô Ibuki

Gorô Ibuki

as Ueda


Tamio Kawachi

Tamio Kawachi

as Kanbara Seiichi


Eiko Nakamura

Eiko Nakamura

as Suzue Kunihiro


Hiroshi Nawa

Hiroshi Nawa

as Doi


Change Location