The Vampire Doll - Cast

The Vampire Doll Movie Poster
Kayo Matsuo

Kayo Matsuo

as Keiko Sagawa


Yukiko Kobayashi

Yukiko Kobayashi

as Yûko Nonomura


Akira Nakao

Akira Nakao

as Hiroshi Takagi


Atsuo Nakamura

Atsuo Nakamura

as Kazuhiko Sagawa


Yôko Minakaze

Yôko Minakaze

as Shidu Nonomura


Kaku Takashina

Kaku Takashina

as Genzo


Change Location