The Taste of Pho - Cast

The Taste of Pho Movie Poster
Thang Do

Thang Do

as Long


Lena Nguyen

Lena Nguyen

as Maja


Aleksandra Doma?ska

Aleksandra Doma?ska

as Kasia


Gia Ton

Gia Ton

as Hien


Thi Minh Tran

Thi Minh Tran

as Cuc


Wojciech Zieli?ski

Wojciech Zieli?ski

as Kruk


Jakub Baranowski

Jakub Baranowski

as Bartek


Kalina Florczak

Kalina Florczak

as Kamila


Bogus?awa Pawelec

Bogus?awa Pawelec

as Babcia Gra?yna


Change Location