The Soul - Cast

The Soul Movie Poster

Christopher Lee

as Doctor Wan


Chen Chang

Chen Chang

as Liang Wen-Chao


Janine Chun-Ning Chang

Janine Chun-Ning Chang

as Ah-Bao


Anke Sun

Anke Sun

as Li Yan


Baijia Zhang

Baijia Zhang

as Tang Su-Zhen


Hui-Min Lin

Hui-Min Lin

as Wang Tian-You


Samuel Ku

Samuel Ku

as Wang Shi-Cong


Hsueh-Feng Lu

Hsueh-Feng Lu

as Stewardess


He-Hsuan Lin

He-Hsuan Lin

as Reporter


Change Location