The Secret World of Arrietty (Subtitled) - Cast

The Secret World of Arrietty (Subtitled) Movie Poster
Tomokazu Miura

Tomokazu Miura

as Pod


Keiko Takeshita

Keiko Takeshita

as Sadoko


Tatsuya Fujiwara

Tatsuya Fujiwara

as Spiller


Mirai Shida

Mirai Shida

as Arrietty


Ryunosuke Kamiki

Ryunosuke Kamiki

as Sho


Shinobu Ôtake

Shinobu Ôtake

as Homily


Kirin Kiki

Kirin Kiki

as Haru


Change Location