The Cherry Bushido - Cast

The Cherry Bushido Movie Poster
Tokuma Nishioka

Tokuma Nishioka

as Shingen Yamato


Yoshiko Sengen

Yoshiko Sengen

as Shizuka Yamato


Hiroaki Tanaka

Hiroaki Tanaka

as Satoshi Takayama


Rin Kijima

Rin Kijima

as Saika Lee


Rina Narita

Rina Narita

as Michi Hino


Ryoma Ichihara

Ryoma Ichihara

as Ryotaro Kamitani


Ryo Aoki

Ryo Aoki

as Ryo Anzai


Kiyoshi Nakajo

Kiyoshi Nakajo

as Yoshihiro Namba


Tomiyuki Kunihiro

Tomiyuki Kunihiro

as Yukio Kamitani


Ryuji Kasahara

Ryuji Kasahara

as The Great Demon of Hades


Change Location