Swan Lake (Kirov Ballet) - Cast

Swan Lake (Kirov Ballet) Movie Poster
Ulyana Lopatkina

Ulyana Lopatkina


Danila Korsuntsev

Danila Korsuntsev


Alexandra Gronskaya

Alexandra Gronskaya


Pyotr Stasiunas

Pyotr Stasiunas


Andrei Ivanov

Andrei Ivanov


Ilya Kuznetsov

Ilya Kuznetsov


Change Location