Red Lion (Akage) - Cast

Red Lion (Akage) Movie Poster
Toshirô Mifune

Toshirô Mifune

as Gonzo


Yunosuke Ito

Yunosuke Ito

as Magistrate Kamio


Jitsuko Yoshimura

Jitsuko Yoshimura

as Oyoo


Shima Iwashita

Shima Iwashita

as Tomi


Nobuko Otowa

Nobuko Otowa

as Oharu


Etsushi Takahashi

Etsushi Takahashi

as Ichinose Hanzo


Minori Terada

Minori Terada

as Sanji


Takahiro Tamura

Takahiro Tamura

as Sozo Sagara


Yûko Mochizuki

Yûko Mochizuki

as Ume


Change Location