Raajakumara - Cast

Prakash Raj

Prakash Raj


Priya Anand

Priya Anand


Puneeth Rajkumar

Puneeth Rajkumar


Ananthnag

Ananthnag


R. Sarathkumar

R. Sarathkumar


Chikkanna

Chikkanna


Sadhu Kokila

Sadhu Kokila


Achyuth Kumar

Achyuth Kumar


Honnavalli Krishna

Honnavalli Krishna


Bhargavi Narayan

Bhargavi Narayan


Chitra Shenoy

Chitra Shenoy


Anil

Anil


Vijaya Singh

Vijaya Singh


Change Location