Princess Mononoke - Cast

Yuko Tanaka

Yuko Tanaka

as Eboshi-gozen


Tsunehiko Kamijoe

Tsunehiko Kamijoe

as Gonza


Mitsuko Mori

Mitsuko Mori

as Hii-sama


Change Location