Pawankhind - Cast

Pawankhind Movie Poster
Mrinal Kulkarni

Mrinal Kulkarni

as Rajmata Jijau


Ajay Purkar

Ajay Purkar

as Baji Prabhu Deshpande


Ruchi Mohan

Ruchi Mohan

as Matoshri Soyarabai


Prajakta Mali

Prajakta Mali

as Shrimant Bhavanibai Bandal


Surabhi Bhave

Surabhi Bhave

as Matoshri Sonai Deshpande


Ujwala Jog

Ujwala Jog

as Bayobai Deshpande


Madhavi Nimkar

Madhavi Nimkar

as Matoshri Gautamai Deshpande


Sameer Dharmadhikari

Sameer Dharmadhikari

as Siddi Johar


Kshitee Jog

Kshitee Jog

as Badi Begum


Change Location