Onoda: 10,000 Nights in the Jungle - Cast

Onoda: 10,000 Nights in the Jungle Movie Poster
Kanji Tsuda

Kanji Tsuda

as Hiroo Onoda - Old


Mutsuo Yoshioka

Mutsuo Yoshioka

as Captain Hayakawa


Issei Ogata

Issei Ogata

as Major Yoshimi Taniguchi


Taiga Nakano

Taiga Nakano

as Norio Suzuki - The Tourist


Yûya Matsuura

Yûya Matsuura

as Kinshichi Kozuka - Young


Yûya Endô

Yûya Endô

as Hiroo Onoda - Young


Tetsuya Chiba

Tetsuya Chiba

as Kinshichi Kozuka - Old


Shinsuke Kato

Shinsuke Kato

as Shôichi Shimada


Kai Inowaki

Kai Inowaki

as Yûichi Akatsu


Kyusaku Shimada

Kyusaku Shimada

as Lieutenant Suehiro


Change Location