Office Royale - Cast

Office Royale Movie Poster
Kenichi Endo

Kenichi Endo

as Ryoko Akagi


Eiko Koike

Eiko Koike

as Reina Onimaru


Satoru Matsuo

Satoru Matsuo

as Mari Fujisaki


Masanobu Katsumura

Masanobu Katsumura

as Taeko Saeki


Mei Nagano

Mei Nagano

as Naoko Tanaka


Alice Hirose

Alice Hirose

as Ran Hojo


Nanao

Nanao

as Juri Ando


Miyuki Ohshima

Miyuki Ohshima

as Etsuko Kanda


Tomomi Maruyama

Tomomi Maruyama

as Sanae Kudo


Change Location