My Hero Academia: Two Heroes - Cast

My Hero Academia: Two Heroes Movie Poster
Mirai Shida

Mirai Shida

as Melissa Shield


Daiki Yamashita

Daiki Yamashita

as Izuku Midoriya


Kenta Miyake

Kenta Miyake

as All Might


Nobuhiko Okamoto

Nobuhiko Okamoto

as Katsuki Bakugou


Yûki Kaji

Yûki Kaji

as Shouto Todoroki


Ayane Sakura

Ayane Sakura

as Ochako Uraraka


Change Location