Love (2012) - Cast

Love (2012) Movie Poster
Vicki Zhao

Vicki Zhao


Mark Jau

Mark Jau


Chen Yi-Han

Chen Yi-Han


Shu Qi

Shu Qi


Ethan Ruan

Ethan Ruan


Amber Kuo

Amber Kuo


Peng Yu-Yan

Peng Yu-Yan


Doze Niu Chen-Zer

Doze Niu Chen-Zer


Change Location