Fruits Basket: Prelude - Cast

Fruits Basket: Prelude Movie Poster
Miyuki Sawashiro

Miyuki Sawashiro

as Kyoko Honda


Yuuma Uchida

Yuuma Uchida

as Kyo Soma


Nobunaga Shimazaki

Nobunaga Shimazaki

as Yuki Soma


Yoshimasa Hosoya

Yoshimasa Hosoya

as Katsuya Honda


Manaka Iwami

Manaka Iwami

as Toru Honda


Change Location