Dead Pigs - Cast

Vivian Wu

Vivian Wu

as Candy Wang


Mason Lee

Mason Lee

as Wang Zhen


Meng Li

Meng Li

as Xia Xia


Haoyu Yang

Haoyu Yang

as Old Wang


Change Location