Poupelle of Chimney Town - Cast

Poupelle of Chimney Town Movie Poster
Eiko Koike

Eiko Koike

as Rola


Jun Kunimura

Jun Kunimura

as Dan


Toru Nomaguchi

Toru Nomaguchi

as Letter


Sairi Itô

Sairi Itô

as Antonio


Mana Ashida

Mana Ashida

as Lubicchi


Shinosuke Tatekawa

Shinosuke Tatekawa

as Bruno


Shingo Fujimori

Shingo Fujimori

as Scoop


Seiji Miyane

Seiji Miyane

as Toshiaki


Shosei Ohira

Shosei Ohira

as Denisu


Kazuki Iio

Kazuki Iio

as Sue


Takaya Yamauchi

Takaya Yamauchi

as Eye Patch


Antonio Corbo

Antonio Corbo

as Lubicchi


Candace Kozak

Candace Kozak

as Rebecca


Greg Chun

Greg Chun

as Mr. Suu


James Mathis III

James Mathis III

as Dan


Mick Wingert

Mick Wingert

as Patch


Tristan Chen

Tristan Chen

as Antonio


Change Location