Vernost - Cast

Vernost Movie Poster
Evgeniya Gromova

Evgeniya Gromova

as Lena


Aleksandr Pal

Aleksandr Pal

as Sergei


Aleksey Agranovich

Aleksey Agranovich

as Ivan


Anna Kotova

Anna Kotova

as Nikiforova


Elizaveta Lotova

Elizaveta Lotova


Nino Ninidze

Nino Ninidze

as Sveta


Valentin Samokhin

Valentin Samokhin

as Akter


Mikhail Troynik

Mikhail Troynik


Change Location