The Real Thing - Cast

Win Morisaki

Win Morisaki

as Tsuji Kazumichi


Kaho Tsuchimura

Kaho Tsuchimura

as Hayama Ukiyo


Shôhei Uno

Shôhei Uno

as Hayama Tadashi


Kei Ishibashi

Kei Ishibashi

as Hosokawa Naoko


Akari Fukunaga

Akari Fukunaga

as Fujitani Minako


Yukiya Kitamura

Yukiya Kitamura

as Wakita Shin'ichi


Shûgo Oshinari

Shûgo Oshinari

as Mineuchi Daisuke


Change Location