The Catch - Cast

The Catch Movie Poster
Rentarô Mikuni

Rentarô Mikuni

as Kazumasa Takano


Yoshi Katô

Yoshi Katô

as Yoichi Kokubo


Teruko Kishi

Teruko Kishi

as Masu Tsukada


Akiko Koyama

Akiko Koyama

as Hiroko Ishii


Change Location