Terror of Mechagodzilla - Cast

Terror of Mechagodzilla Movie Poster
Akihiko Hirata

Akihiko Hirata

as Dr. Shinzô Mafune


Ise Mori

Ise Mori

as Mekagojira 2


Gorô Mutsumi

Gorô Mutsumi

as Alien Leader Mugal


Kenji Sahara

Kenji Sahara

as Army Commander Segawa


Ikio Sawamura

Ikio Sawamura

as Mafune's Silent Butler


Kazuo Suzuki

Kazuo Suzuki

as Alien Henchman 1


Katsuriko Sasaki

Katsuriko Sasaki

as Biologist Akira Ichinose


Kotaro Tomita

Kotaro Tomita

as Professor Ôta


Tomoko Ai

Tomoko Ai

as Katsura Mafune


Katsumasa Uchida

Katsumasa Uchida

as Interpol Agent Jiro Murakoshi


Tomoe Mari

Tomoe Mari

as Yuri Yamamoto


Shin Roppongi

Shin Roppongi

as Yûichi Wakayama


Tadao Nakamaru

Tadao Nakamaru

as Interpol Chief Tagawa


Yoshio Kirishina

Yoshio Kirishina

as Alien Henchman 2


Toru Kawai

Toru Kawai

as Gojira


Katsumi Nimiamoto

Katsumi Nimiamoto

as Chitanozaurusu


Masayoshi Kikuchi

Masayoshi Kikuchi

as Alien Henchman 3


Shizuko Higashi

Shizuko Higashi

as Old Country Lady


Change Location