Sheep Without a Shepherd (Wu Sha) - Cast

Sheep Without a Shepherd (Wu Sha) Movie Poster
Yang Xiao

Yang Xiao

as Li Weijie


Zhuo Tan

Zhuo Tan

as A Yu


Audrey Hui

Audrey Hui

as Ping Ping


Tianyang Bian

Tianyang Bian

as Su Cha


Xiran Zhang

Xiran Zhang

as An An


Ming-Shuai Shih

Ming-Shuai Shih

as Sang Kun


Jerry Huang

Jerry Huang


Yang Gu

Yang Gu

as Contractor


Julian Chen

Julian Chen

as Suspect


Change Location