Seven Swords - Cast

Seven Swords Movie Poster

Leon Lai

Leon Lai


Charlie Young

Charlie Young


Sun Hong-lei

Sun Hong-lei


Lu Yi

Lu Yi


Kim So Yuen

Kim So Yuen


Lau Kar-leung

Lau Kar-leung


Change Location