Rajaratha (Kannada) - Cast

Rajaratha (Kannada) Movie Poster
Nirup Bhandari

Nirup Bhandari

as Abhi


Avantika Shetty

Avantika Shetty

as Megha


Arya

Arya

as Vishwa


P. Shankar

P. Shankar

as Uncle


Change Location