Perfect Blue - Cast

Perfect Blue Movie Poster
Junko Iwao

Junko Iwao


Rica Matsumoto

Rica Matsumoto


Shinpachi Tsuji

Shinpachi Tsuji


Masaaki Okura

Masaaki Okura


Change Location