Napoleon Dynamite - Cast

Napoleon Dynamite Movie Poster

Jon Heder

as Napoleon Dynamite


Jon Gries

Jon Gries

as Uncle Rico


Aaron Ruell

Aaron Ruell

as Kip Dynamite


Efren Ramirez

Efren Ramirez

as Pedro


Tina Majorino

Tina Majorino

as Deb


Diedrich Bader

as Rex Kwon Do


Trevor Snarr

Trevor Snarr

as Don


Change Location