Nagi's Island - Cast

Nagi's Island Movie Poster
Kyusaku Shimada

Kyusaku Shimada

as Tokuo Yamamura


Hana Kino

Hana Kino

as Yoshiko Harada


Chise Niitsu

Chise Niitsu

as Nagi Harada


Haruka Shimazaki

Haruka Shimazaki

as Mizuki Kono


Kousei Yuki

Kousei Yuki

as Kohei Moriya


Rosa Katô

Rosa Katô

as Mao Harada


Yoshimi Tokui

Yoshimi Tokui

as Junya Shimao


Hikaru Murozumi

Hikaru Murozumi

as Iwao Iwamoto


Change Location