Macross Plus - Cast

Anne Sherman

Anne Sherman

as Myung Fang Lone


Melora Harte

Melora Harte

as Sharon Apple


Dan Woren

Dan Woren

as Yang Neuman


Bambi Darro

Bambi Darro

as Lucy MacMillan


Change Location