Little Fires Everywhere (Amazon Prime Video/Hulu) - Cast

Little Fires Everywhere (Amazon Prime Video/Hulu) Movie Poster

Reese Witherspoon

as Elena Richardson


Kerry Washington

as Mia Warren


Joshua Jackson

as Bill Richardson


Jade Pettyjohn

Jade Pettyjohn

as Lexie Richardson


Lexi Underwood

Lexi Underwood

as Pearl Warren


Jordan Elsass

Jordan Elsass

as Trip Richardson


Gavin Lewis

Gavin Lewis

as Moody Richardson


Megan Stott

Megan Stott

as Izzy Richardson


Change Location