Lingui - Cast

Lingui Movie Poster
Achouackh Abakar

Achouackh Abakar

as Amina


Rihane Alio

Rihane Alio

as Maria


Youssouf Djaoro

Youssouf Djaoro

as Brahim


Briya Gomdigue

Briya Gomdigue

as Fanta


Saleh Sambo

Saleh Sambo

as Imam


Hadje N'Goua

Hadje N'Goua

as Sage-femme


Hamid Khayar

Hamid Khayar

as Dr. Adoum


Emmanuel Rotoubam

Emmanuel Rotoubam

as Sauveur fleuve


Aïssa Mbogo

Aïssa Mbogo

as Colette


Hawa Abdelhakim

Hawa Abdelhakim

as Halime


Darassalam Tahir

Darassalam Tahir

as Maïmouna


Change Location