Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars - Cast

Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars Movie Poster
Takako Honda

Takako Honda

as Sasaki


Atsuko Tanaka

Atsuko Tanaka

as Ittan Samari


Ayane Sakura

Ayane Sakura

as Mozuku Kunato


Takehito Koyasu

Takehito Koyasu

as Ochiai


Ryota Ohsaka

Ryota Ohsaka

as Nagate Tanikaze


Aya Suzaki

Aya Suzaki

as Tsumugi Shiraui


Aki Toyosaki

Aki Toyosaki

as Izana Shinatose


Hisako Kanemoto

Hisako Kanemoto

as Yuhata Midorikawa


Eri Kitamura

Eri Kitamura

as Honoka Sisters


Sayaka Ôhara

Sayaka Ôhara

as Captain Kobayashi


Tomohiro Tsuboi

Tomohiro Tsuboi

as Ichiro Seii


Satomi Arai

Satomi Arai

as Lala Hiyama


Kosuke Toriumi

Kosuke Toriumi

as Koichi Tsuruuchi


Osamu Saka

Osamu Saka

as Shinsuke Tanba


Rina Sato

Rina Sato

as Numi Tahiro


Mamiko Noto

Mamiko Noto

as Yure Shinatose


Yuuma Uchida

Yuuma Uchida

as Totaro Yamano


Y?to Uemura

Y?to Uemura

as Kairi Hamagata


Inori Minase

Inori Minase

as Iroha Hashine


Miho Okasaki

Miho Okasaki

as Itsuki Nakama


Alex Shi

Alex Shi

as Tsumugi Shiraui


Jad Saxton

Jad Saxton

as Yuhata Midorikawa


Wendy Lee

Wendy Lee

as Captain Kobayashi


Change Location