Keiko - Cast

Keiko Movie Poster
Junko Wakashiba

Junko Wakashiba

as Keiko


Akiko Kitamura

Akiko Kitamura

as Kazuyo


Takuma Ikeuchi

Takuma Ikeuchi


Toshio Hashimoto

Toshio Hashimoto


Nobuo Nakanishi

Nobuo Nakanishi


Ryu Nakano

Ryu Nakano


Change Location