Jiro Dreams of Sushi - Cast

Jiro Dreams of Sushi Movie Poster
Jiro Ono

Jiro Ono

as Himself


Yoshikazu Ono

Yoshikazu Ono


Change Location