Ichi the Killer - Cast

Ichi the Killer Movie Poster

Nao Omori

Nao Omori


Shinya Tsukamoto

Shinya Tsukamoto


Alien Sun

Alien Sun


Sabu

Sabu


Susumu Terajima

Susumu Terajima


Shun Sugata

Shun Sugata


Change Location