I Am Not Madame Bovary - Cast

Fan Bingbing

Fan Bingbing


Zhang Jiayi

Zhang Jiayi

as Ma Wenbin


Yu Hewei

Yu Hewei

as Zheng Zhong


Dong Chengpeng

Dong Chengpeng

as Wang Gongdao


Guo Tao

Guo Tao

as Zhao Datou


Change Location