Hausu - Cast

Hausu Movie Poster
Ai Matsubara

Ai Matsubara


Miki Jinbo

Miki Jinbo


Kimiko Ikegami

Kimiko Ikegami


Kumiko Ohba

Kumiko Ohba


Change Location