Good Morning Call (Netflix) - Cast

Haruka Fukuhara

Haruka Fukuhara

as Nao Yoshikawa


Shunya Shiraishi

Shunya Shiraishi

as Hisashi Uehara


Moe Arai

Moe Arai

as Marina


Dôri Sakurada

Dôri Sakurada

as Daichi Shinozaki


Shûgo Nagashima

Shûgo Nagashima

as Yuichi Mitsuishi


Erika Mori

Erika Mori

as Yuri Uehara


Change Location