Godzilla vs. Megaguirus - Cast

Godzilla vs. Megaguirus Movie Poster
Yuriko Hoshi

Yuriko Hoshi

as Yoshino Yoshizawa


Misato Tanaka

Misato Tanaka

as Kiriko Tsujimori


Toshiyuki Nagashima

Toshiyuki Nagashima

as Takuji Miyagawa


Minoru Watanabe

Minoru Watanabe

as Megagirasu


Change Location