Godzilla Against MechaGodzilla (2002) - Cast

Yumiko Shaku

Yumiko Shaku

as Akane Yashiro


Kumi Mizuno

Kumi Mizuno

as 1999 Prime Minister Machiko Tsuge


Akira Nakao

Akira Nakao

as 2003 Prime Minister Hayato Igarashi


Kôichi Ueda

Kôichi Ueda

as Dobashi


Shin Takuma

Shin Takuma

as Tokumitsu Yuhara


Kana Onodera

Kana Onodera

as Sara Yuhara


Kô Takasugi

Kô Takasugi

as JSDF Lieutenant Togashi


Yûsuke Tomoi

Yûsuke Tomoi

as JSDF 2nd Lieutenant Hayama


Jun'ichi Mizuno

Jun'ichi Mizuno

as JSDF 1st Lieutenant Sekine


Takeo Nakahara

Takeo Nakahara

as JSDF Chief Hitoyanagi


Yoshikazu Kanou

Yoshikazu Kanou

as Hishinuma


Akira Shirai

Akira Shirai

as Shinji Akamatsu


Midori Hagio

Midori Hagio

as Kaoru Yamada


Naomasa Rokudaira

Naomasa Rokudaira


Change Location