Godzilla, Mothra, King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack! - Cast

Shiro Sano

Shiro Sano

as Haruki Kadokura


Kunio Murai

Kunio Murai

as SDF HQ Secretary Masato Hinogaki


Chiharu Niyama

Chiharu Niyama


Ryudo Uzaki

Ryudo Uzaki

as SDF Adm. Taizô Tachibana


Masahiro Kobayashi

Masahiro Kobayashi

as Teruaki Takeda


Takashi Nishina

Takashi Nishina

as AD Aki Maruo


Kaho Minami

Kaho Minami

as SDF Intelligence Capt. Kumi Emori


Shinya Owada

Shinya Owada

as SDF Lt. Gen. Katsumasa Mikumo


Hiroyuki Watanabe

Hiroyuki Watanabe

as Yutaka Hirose


Shingo Katsurayama

Shingo Katsurayama

as SDF Intelligence Maj. Tokihiko Kobayakawa


Toshikazu Fukawa

Toshikazu Fukawa

as Adjutant Miyashita


Masahiko Tsugawa

Masahiko Tsugawa

as Chief Cabinet Secretary


Change Location