Fortune Favors Lady Nikuko - Cast

Fortune Favors Lady Nikuko Movie Poster
Natsuki Hanae

Natsuki Hanae

as Ninomiya


Hiro Shimono

Hiro Shimono

as Lizard / Gecko


Shinobu Ôtake

Shinobu Ôtake

as Nikuko


Cocomi

Cocomi

as Kikuko


Ikuji Nakamura

Ikuji Nakamura

as Sassan


Izumi Ishii

Izumi Ishii

as Maria


Atsushi Yamanishi

Atsushi Yamanishi

as Zenji


Yuichi Yasoda

Yuichi Yasoda

as Suizokukan no ojisan / Hoka


Matsuko Deluxe

Matsuko Deluxe

as Darcia


Change Location