Executioners from Shaolin (Hong Xi Guan) - Cast

Lieh Lo

Lieh Lo

as Priest Pai Mei


Kuan Tai Chen

Kuan Tai Chen

as Hung Hsi Kuan


Lily Li

Lily Li

as Wan Yung-Chun


Yue Wong

Yue Wong

as Hung Wen-Ding


Kang-Yeh Cheng

Kang-Yeh Cheng

as Hsiao Hu


John Cheung

John Cheung

as Shaolin Pupil


Tao Chiang

Tao Chiang

as Kao Chin-Chung


Change Location