Captain Abu Raed - Cast

Captain Abu Raed Movie Poster
Nadim Sawalha

Nadim Sawalha


Rana Sultan

Rana Sultan


Hussein Al-Sous

Hussein Al-Sous


Ghandi Saber

Ghandi Saber


Dina Raad-Yaghnam

Dina Raad-Yaghnam


Udey Al-Qiddissi

Udey Al-Qiddissi


Change Location