Belle

Belle Movie Poster
User rating: 0 0 votes and 0 Reviews

2h 2m | Adventure, Fantasy


Director: Mamoru Hosoda
Cast: Mami Koyama, Ryô Narita, Shôta Sometani, Tina Tamashiro, Kaho Nakamura, Lilas Ikuta, Toshiyuki Morikawa, Kenjiro Tsuda, Ryoko Moriyama, Michiko Shimizu, Fuyumi Sakamoto, Takeru Satô
Writer(s): Mamoru Hosoda

Change Location